Nyhetsarkiv

174
149
173
421
Välj alla
Visar kategori: sjöfart.
149 nyheter

14 personer omkom till sjöss förra året

Under 2018 omkom 14 personer i fritidsbåtolyckor. Det är det lägsta antalet omkomna sedan 1971, då man började föra statistik över omkomna i fritidsbåtolyckor. Det visar Sjösäkerhetsrådets årsrapport.

Publicerades 2019-05-20

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.

Publicerades 2019-05-15

Workshop om fritidsbåtsmotorers miljö- och klimatpåverkan

Transportstyrelsen, tillsammans med Göteborgs universitet, bjuder in till en workshop för att diskutera förutsättningar, hinder och lösningar för att minska den negativa påverkan från fritidsbåtsmotorer vad gäller miljö och klimat.

Publicerades 2019-04-01

Risker i farleder värderas för att undersöka behov av lots

Med moderna fartyg och tät trafik krävs moderna regler. Just nu pågår ett arbete med att se över lotsplikten och ta fram regler som underlättar för att undersöka behov av lots.

Publicerades 2019-03-25

Nya, tydligare regler för utmärkning till sjöss

Den 1 april träder Transportstyrelsens nya regler om sjövägmärken i kraft. Reglerna fastställer utformningen och användningen av sjövägmärken som ska vägleda den svenska sjötrafiken. I de nya reglerna finns sex nya sjövägmärken.

Publicerades 2019-03-05

Till toppen