Välj en eller flera kategorier.


Visar kategori: Väg.

273 nyhetsartiklar

Lättare få yrkeskompetensbevis i rätt tid

Yrkesförare kan nu genomföra fortbildning för yrkeskompetensbevis i god tid innan det gamla beviset löper ut. Transportstyrelsen utfärdar inte längre automatiskt ett nytt yrkeskompetensbevis efter genomförd utbildning.

Publicerades 2022-06-01

Trafikregler för cykel bör inte ändras

Det är andra faktorer än ändrade trafikregler som får fler att cykla. Cykelreglerna i sig är bra som de är. Därför behövs det inga nya regler för cykling mot enkelriktat, omkörning av cyklister eller cykling i bredd. Det är tre slutsatser som Transportstyrelsen idag redovisar till infrastrukturdepartementet.

Publicerades 2022-05-31

Positiv transportmarknad – tack vare statligt stöd

Pandemin har överlag slagit hårt mot transportföretagen. Men det finns undantag. Främst på godstransportmarknaderna där många företag ökat såväl omsättning som lönsamhet.

Publicerades 2022-03-09

Rekordlåga utsläpp från den nya personbilsflottan

Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under förra året var 88,3 gram/km. Det är en rekordminskning från året innan och den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Det visar siffror som Transportstyrelsen nu redovisar till EU-kommissionen.

Publicerades 2022-03-04

Miniskoter inget för de minsta

Vad är skillnaden på ett lekfordon och en minisnöskoter? Vad är tillåtet och vad får man inte göra? Här reder vi ut begreppen och ger tips om vad du bör veta om dessa fordon.

Publicerades 2022-02-17