Välj en eller flera kategorier.


Visar kategori: Väg.

273 nyhetsartiklar

Nu nästan 50 000 registrerade A-traktorer

A-traktorerna fortsätter att öka kraftigt. På cirka 2½ år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. Förändrade regler som infördes i juli 2020 tros ligga bakom en stor del av ökningen.

Publicerades 2022-07-26

Färre körkort återkallade

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 17 988 körkortsåterkallelser. Det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 22 476.

Publicerades 2022-07-13

Förändringar i klimatbonusreglerna

Ett pristak på 700 000 kronor för att bli berättigad till bonus. Sänkt bonus för alla laddhybrider och avskaffad 35-procentsregel för företag. Den 12 juli förändras klimatbonusreglerna efter beslut från regeringen.

Publicerades 2022-07-12

Hårdare tag mot manipulation

Fängelse i straffskalan för avgasmanipulation och kontroll av att mätarställningen är högre än vid tidigare besiktning. Det föreslår Transportstyrelsen i samband i en redovisning till regeringen.

Publicerades 2022-06-30

Höjda avgifter föreslås från 2023

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2023, en del sänkningar men i huvudsak handlar det om höjningar. Ett par exempel på förslag till höjning är avgifterna för att ta ett drönarkort och för att registrera sig som operatör medan en sänkning föreslås för vägtrafikregisteravgiften.

Publicerades 2022-06-21