Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg

97 nyhetsartiklar

Anna Berggrund är avdelningsdirektör för Fordonsinformation

Anna Berggrund har utsetts till direktör för avdelning Fordonsinformation. Hon har sedan februari varit tillförordnad direktör för avdelningen men tillträder som direktör tills vidare från och med den 1 juli 2023.

Publicerades 2023-07-03

Svårt att öka antalet godstransporter på järnväg

Godstransportköpare ser stora möjligheter att frakta mer gods på järnvägen – men bristen på kapacitet och punktlighet ses som hinder. Det framkommer i Transportsstyrelsens nya rapport: Godstransportköparnas syn på järnvägsmarknaden 2022.

Publicerades 2023-06-29

Höjda avgifter föreslås från 2024

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter från 2024, i huvudsak handlar det om höjningar. En höjning i förslaget som påverkar många, gäller utfärdande av körkort och förarbevis inom vägtrafikområdet.

Publicerades 2023-06-21

Dyrare att ta tåget 1990 än 2022

Det har blivit billigare att åka tåg. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2022.
– Den kortsiktiga utvecklingen är inte lika tydlig, men sett över tid har det blivit billigare att åka tåg, säger Jonathan Sundin, utredare, Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-05-03

Transportstyrelsens nya överdirektör utsedd

Regeringen har utsett Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör på Transportstyrelsen. Ann-Cathrine arbetar för närvarande som stabschef och ställföreträdande generaldirektör på Rättsmedicinalverket. Hon har även en bakgrund med tjänster inom Åklagarmyndigheten och Regeringskansliet. Ann-Cathrine tillträder sin tjänst den 1 augusti.

Publicerades 2023-04-13