Nyhetsarkiv

158
131
139
387
Välj alla
Visar kategori: järnväg.
158 nyheter

Få ändringar i årets förslag om nya avgifter

Transportstyrelsen skickar nu ut ett förslag till föreskrifter om ändrade avgifter. En avgift som många betalar, och där vi föreslår en höjning, är vägtrafikregisteravgiften. Transportstyrelsen föreslår att avgiften höjs till 65 kronor per fordon för att motverka ett underskott. I övrigt innehåller förslaget få ändringar. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2019.

Publicerades 2018-06-04

Tågtrafiken allt bättre för resenärerna – trots förseningar

Tillgängligheten i tågtrafiken har förbättrats över tid – trots förseningar. De uppoffringar resenärerna får göra på grund av att tåg är försenade eller ställs in vägs upp mot kortare restider och fler avgångar. Slutsatserna redovisas i en rapport från Transportstyrelsen om järnvägsmarknadens utveckling.

Publicerades 2018-05-28

Personuppgifter i trygga händer

I dag den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft.

Publicerades 2018-05-25

Förtydligande angående Transportstyrelsens avtal om it-drift

Sveriges Radio rapporterar idag att Transportstyrelsen tvingas förlänga sitt avtal om it-drift eftersom Försäkringskassan inte kan ta över driften inom två år. Vi vill göra följande förtydligande.

Publicerades 2018-05-14

Trafikverket måste ändra sitt sätt att bestämma banavgifter

Trafikverket behöver ändra sina banavgifter så att de har en tydligare koppling till hur mycket trafiken sliter på järnvägen. Det visar Transportstyrelsens tillsyn av Trafikverkets banavgifter.

Publicerades 2018-05-02

Till toppen