Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg

92 nyhetsartiklar

Kraftig minskning av kollektivtrafiken under pandemin

Resandet med tåg och buss fortsatte minska under 2021. Den långväga busstrafiken har fortfarande inte lyckats återhämtat sig efter pandemin. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport om utvecklingen inom transportmarknaden.

Publicerades 2023-03-02

Jonas Bjelfvenstam får förlängt förtroende

Jonas Bjelfvenstam fortsätter som generaldirektör för Transportstyrelsen. Regeringen har fattat beslut om att förlänga förordnandet som högsta chef för myndigheten. Jonas Bjelfvenstam har varit Transportstyrelsens generaldirektör sedan 18 januari 2017 och det nya förordnandet sträcker sig till 30 juni 2026.

Publicerades 2023-02-14

Trafikverket föreläggs med mångmiljonvite

Trafikverket har under en längre period haft svårigheter att planera trafiken på järnvägsspåren. Arbetet med den så kallade tågplanen har kantats av problem och Transportstyrelsen förelägger nu Trafikverket att åtgärda bristerna:
– Vi förväntar oss att Trafikverket sätter in åtgärder så att nästa tågplan fungerar fullt ut, säger Carl von Utfall Danielsson, sektionschef Transportstyrelsen.

Publicerades 2023-02-10

76 personer miste livet i spårtrafiken 2022

76 personer omkom i spårtrafiken under 2022. Det är färre jämfört med året innan då 102 personer miste livet, det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Publicerades 2023-01-12

Regeringsuppdrag: Lastsäkring av gods på järnväg

Det går inte helt att utesluta att olycksrisken kan öka om järnvägsföretagen inte uppdaterar sina lastsäkringsinstruktioner för godstransporter. Det framkommer i Transportstyrelsen nya rapport: Lastsäkring vid godstransporter på järnväg. 

Publicerades 2023-01-10