Nyhetsarkiv

185
158
181
441
Välj alla
Visar kategori: luftfart.
181 nyheter

Transportstyrelsen tillåter positioneringsflygning med flygplan av modellen Boeing 737 Max 8/9

Den europeiska luftfartsmyndigheten EASA har öppnat upp för vissa begränsade flygningar med flygplan av modellen Boeing 737 Max 8/9. Det handlar om så kallade positioneringsflygningar där det inte sker transport av människor eller gods.

Publicerades 2019-06-14

Många justerade avgifter i årets förslag

Transportstyrelsen föreslår ett stort antal justerade avgifter, både sänkningar och höjningar inför 2020. En höjning som berör många är körkortsavgiften, som förslås öka med 30 kronor till 280 kronor. Samtidigt föreslås en sänkning av avgiften för registreringsskylt med 10 kronor till 80 kronor. De nya avgifterna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Publicerades 2019-06-04

Vikande efterfrågan på flygresor förväntas fortsätta under 2019

Efter nio år med oavbruten ökning väntas antalet flygpassagerare på de svenska flygplatserna minska med närmare 5 procent 2019. Men redan under 2020 väntas efterfrågan vända uppåt igen. Det visar Transportstyrelsens vårprognos.

Publicerades 2019-05-03

Flygresandet minskade kraftigt under årets första kvartal

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna minskade med närmare 7 procent under mars jämfört med samma månad 2018. Av 38 flygplatser med linje-och chartertrafik uppvisar endast sex flygplatser en ökning första kvartalet för samma period 2018.

Publicerades 2019-04-11

Framsteg i arbetet med att begränsa det internationella flygets klimatpåverkan

Vid den internationella luftfartsorganisationen ICAO:s rådsmöte i mars togs viktiga steg mot att färdigställa reglerna för CORSIA, klimatstyrmedlet för det internationella flyget. Sverige har fått representation i en av de grupper som kommer att ha allra mest inflytande över vilka reella utsläppsminskningar som kommer att tillåtas.

Publicerades 2019-04-09

Till toppen