Nyhetsarkiv

174
146
171
438
Välj alla
Visar kategori: luftfart.
171 nyheter

Flygförbud i norra Sverige vid flygvapenövning

I mars 2019 genomförs en flygvapenövning i norra Sverige. Övningen pågår mellan kl. 12.00 fredagen den 22 mars, till och med kl. 12.00 onsdagen den 27 mars. Under tiden som övningen genomförs kommer delar av luftrummet att vara stängt för allt flyg som inte deltar i övningen, med vissa undantag.

Publicerades 2019-03-21

Transportstyrelsen stoppar flyg med flygplansmodellen Boeing 737-8/9 Max i Sverige

Under dagen har en utvärdering av befintlig fakta och information om luftvärdigheten för flygplansmodell Boeing 737-8/9 Max genomförts. Den europeiska flygsäkerhetsbyrån EASA publicerade ikväll ett luftvärdighetsdirektiv, Airworthiness Directive (AD), som innebär att flygplan av den här modellen för tillfället inte får användas inom EU. Det handlar om ett stopp till dess att ytterligare fakta från utredningen av haveriet i Etiopien den 10 mars 2019 har klargjorts.

Publicerades 2019-03-12

Transportstyrelsen följer utvecklingen med Ethiopian Air-haveriet

Med anledning av det tragiska haveri som inträffat i Etiopien söndagen den 10 mars med ett passagerarflygplan följer Transportstyrelsen händelseutvecklingen noga. I dagsläget finns ingen information som föranleder ytterligare åtgärder än dem som tidigare vidtagits.

Publicerades 2019-03-11

Flygförbud över delar av Östersund under skidskytte-VM

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt flygförbud över delar
av Östersund med anledning av VM i skidskytte. Flygförbudet gäller från den 7 mars kl. 10 till den 17 mars kl. 22.

Publicerades 2019-03-07

Krav på incidentrapportering inom transportsektorn från den 1 mars

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Publicerades 2019-03-01

Till toppen