100 personer miste livet i spårtrafiken 2023

2024-01-17

Grafik över olycksstatistik gällande spårtrafik.

Antal döda i spårtrafiken har ökat. Under 2023 omkom 100 personer i spårtrafiken, vilket motsvarar en ökning med 24 personer jämfört med 2022. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Under 2023 omkom 90 personer på järnväg, 9 personer i tunnelbana och 1 person i spårvägsolycka.

– Det är dessvärre en ökning jämfört med året innan. Enligt det nationella målet ska antalet omkomna fram till 2030 halveras inom spårtrafiken. Det målet kan bli svårt att uppnå om den här utvecklingen håller i sig. Om man tittar på den senaste tioårsperioden och tar hänsyn till att tågresandet har ökat – så har vi fortfarande skäl att tro att det går åt rätt håll, men att minskningen sker för långsamt, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Historiskt utgörs en majoritet av dödsfallen inom spårtrafik av självmord, vilket troligen också är fallet för 2023. Sannolikt har det också skett en ökning av antalet självmord. De vanligaste olycksorsakerna är i övrigt påkörningar av obehöriga i spår och plankorsningsolyckor. Två anställda har också förolyckats under året. Den ena olyckan inträffade i samband med arbete i spår och den andra i samband med växling. De senaste åren har det inom järnvägen årligen omkommit anställda.

Det är säkert att åka tåg i Sverige. Ingen passagerare har avlidit sedan 2010.

– Vi på Transportstyrelsen fortsätter arbeta för att bibehålla den höga säkerhetsnivån inom ramen för vårt ansvar för tillsyn och regler, säger Jonas Bjelfvenstam.