Utsläppen minskar ytterligare från den nya personbilsflottan

2023-04-06

Infografik som visar diagram över koldioxidutsläpp från nya personbilar. Utsläppen från nya personbilar fortsätter att minska.

Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under 2022 var 66,6 gram/km. Det är en minskning från året innan och den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Det visar siffror som Transportstyrelsen nu redovisar till EU-kommissionen.

Under 2022 registrerades 279 036 typgodkända personbilar i landet. Det är en minskning med drygt 14 000 bilar och det lägsta antalet sedan 2013. Även de genomsnittliga koldioxidutsläppen har sjunkit mellan 2021 och 2022. Koldioxidutsläppen sjönk med cirka 25 procent från 88.3 gram/km till 66,6 gram/km.

– Den huvudsakliga förklaringen till minskningen är det fortsatta genomslaget av elbilar på våra vägar. Antalet elbilar som registrerades i vägtrafikregistret under 2022 är drygt 40 000 fler än året innan. De genomsnittliga utsläppen oavsett drivmedel har samtidigt sjunkit med nästan 22 gram/km vilket självklart är väldigt positivt, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Genomsnittliga koldioxidutsläpp nyregistrerade personbilar 2021-2022*

  Registrerade personbilar 2021 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2021 Registrerade personbilar 2022 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2022
Bensindrivna personbilar 113 437 139,86 gram/km 85 035 137,43 gram/km
Dieseldrivna personbilar 43 265 159,81 gram/km 28 345 161,70 gram/km
Gasdrivna personbilar 1 446 108,97 gram/km 1 862 108,51 gram/km
Etanoldrivna personbilar 44 126,70 gram/km 1 334 125,47 gram/km
Eldrivna personbilar 57 256 0,00 gram/km 97 729 0,00 gram/km
Laddhybrider (diesel/el) 3 979 35,17 gram/km 2 423 35,42 gram/km
Laddhybrider (bensin/el) 73 712  38,10 gram/km 62 304 29,97 gram/km
Vätgasdrivna personbilar 16 0,00 gram/km 4 0,00 gram/km
Summa 293 155 88,32 gram/km 279 036 66,63 gram/km

*Statistiken omfattar endast "vanliga" personbilar. Husbilar, rallybilar, ambulanser, polisbilar och andra bilar för särskilda ändamål är inte medtagna.

Utsläppsvärden bygger på WLTP

Statistiken bygger på de uppgifter som biltillverkarna rapporterar in till Transportstyrelsen i samband med att bilarna registreras i vägtrafikregistret. Sedan 2020 ska utsläppsvärdena bygga på testcykeln WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). En mätmetod som ska motsvara en mer realistisk körstil än den tidigare testcykeln NEDC (New European Driving Cycle). Utsläppsvärden från WLTP är generellt sett högre än utsläppsvärden från NEDC och övergången innebär att värden från 2019 och tidigare inte är jämförbara med de som nu presenteras.

Från och med i år används registreringsdatum i urvalet. Detta datum sätts i vägtrafikregistret när ett fordon har förts in i vägtrafikregistret, fått tekniska data och är redo att tas i trafik.

Statistik över koldioxidutsläpp