Fokus på krocksäkerhet för alla

2023-03-16

Bildkollage med två bilder. En med Pernilla Bremer utredare på Transportstyrelsen och en med en person som tar på sig ett bilbälte. I mars fattades beslut om att starta en internationell arbetsgrupp för att arbeta med jämlik krocksäkerhet. Pernilla Bremer, utredare vid Transportstyrelsen, leder arbetet. Foto: Transportstyrelsen och Adobe Stock

Transportstyrelsens utredare Pernilla Bremer ska leda ett internationellt arbete för jämlik krocksäkerhet:
– Det vi ska göra nu är att undersöka hur krockskador påverkas utifrån ålder, kön, längd och vikt. Vi ska sammanställa kunskap för att se om behov finns för att utveckla ett inkluderande regelverk inom området, säger Pernilla Bremer, ordförande för en helt nybildad arbetsgrupp inom UNECE.

Idag är skaderisken högre för kvinnor som är med om en bilolycka än för män, det gäller både för många olika typer av skador och för många olika typer av krockar.

– Det är skillnader mellan män och kvinnor. Till exempel har kvinnor högre risk att drabbas av extremitetskador och nackskador. Vi behöver veta mer om varför det är så, få in jämlikhetsperspektivet inom området och om behov finns arbeta fram ett inkluderande regelverk där fokus är på krocksäkerhet för alla, säger Pernilla Bremer.

Under en längre tid har Transportstyrelsen för Sveriges räkning drivit frågan om jämlik krocksäkerhet i UNECE, United Nations Economic Commission for Europe. På internationella kvinnodagen, den 8 mars i år, fattades ett beslut om att starta en arbetsgrupp för jämlik krocksäkerhet. Gruppen har i uppgift att undersöka statistik, granska regelverk, föreslå uppdateringar av befintliga regelverk och undersöka vilka möjligheter som finns vad gäller virtuell simulering för förbättrad jämlikhet i krocksäkerhet. Det är en stor arbetsgrupp med representanter både från industrin och länder från flera olika världsdelar, till exempel USA, Indien, Österrike och Japan.

– Nu har vi fått gehör för det här och det är steg ett. Vi ska gå in i arbetet utan förutfattade meningar – försöka tänka nytt, samla kunskap och analysera för att få syn på problemen. Jobba för att komma framåt helt enkelt.

FAKTA: UNECE och arbetsgruppen för passiv säkerhet

  • World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) har en arbetsgrupp för passiv säkerhet (GRSP) som utarbetar regelförslag om passiva säkerhetskrav för fordon till WP.29. 
  • Med passiva säkerhetskrav menas krav som ska minska risken för personskador vid kollision. Till exempel krav på krocksäkerhetssystemen som bilbälte och krockkuddar.
  • Expertgruppen använder forskning och analyser för att utveckla passiva säkerhetskrav för fordon.
  • GRSP sammanträder officiellt två gånger om året och ger informella grupper specifika problem som behöver lösas skyndsamt eller som kräver särskild expertis. 
  • 8 mars tillsattes en sådan informell grupp för att jobba med jämlik krocksäkerhet. Pernilla Bremer, utredare vid Transportstyrelsen, leder arbetet.