76 personer miste livet i spårtrafiken 2022

2023-01-12

Grafik på olycksstatistik om spårtrafik 2022

76 personer omkom i spårtrafiken under 2022. Det är färre jämfört med året innan då 102 personer miste livet, det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Under 2022 omkom 68 personer på järnväg och 7 personer i tunnelbana. En person omkom i spårvägsolycka under året. Det är en av de lägre noteringarna under den senaste tioårsperioden.

– Det är väldigt positivt att färre omkom i spårtrafiken under 2022, men det är svårt att säga exakt vad det beror på. Generellt har vi över tid sett att antalet omkomna och allvarligt skadade har minskat i relation till trafikmängden, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

I de preliminära siffrorna ingår självmord. Majoriteten av dödsfallen inom spårtrafiken är självmord, historiskt sett har det handlat om cirka 85 procent, vilket troligen är fallet också för 2022. De vanligaste olycksorsakerna är i annat fall personpåkörningar av obehöriga i spår och plankorsningsolyckor.

Det är säkert att åka tåg i Sverige. Ingen passagerare har omkommit sedan 2010.