41 personer har mist livet i vägtrafiken

2023-04-17

Grafik över antalet omkomna i vägtrafiken under mars. Grafik över antalet omkomna i vägtrafiken under mars.

Totalt har 41 personer omkommit i vägtrafiken under årets första tre månader. Det är 11 fler än under samma period året innan. Det visar preliminära uppgifter som sammanställts av Transportstyrelsen.

I mars omkom 12 personer och 1 129 skadades i vägtrafiken. Av dem som minste livet hade 8 färdats i personbil och 3 var oskyddade trafikanter, såsom fotgängare eller cyklist. Bland de omkomna var 9 män och 3 kvinnor. 5 av dem som dog var 65 år eller äldre.

– Totalt sett under året så är 17 av 41 omkomna 65 år eller äldre. Det är historiskt sett en hög andel, säger Staffan Berge, statistiker, Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

Mötesolyckor med motorfordon är den vanligaste olyckstypen för dödsolyckor. Omkomna i mötesolyckor har ökat i antal. De har nästan fördubblats under januari till mars 2023 jämfört med samma period 2022, 17 personer jämfört med 9 personer.

Av de som skadades i mars var 116 svårt skadade och 1 013 lindrigt skadade.

Viktigt följa utvecklingen

– 41 omkomna under årets tre första månader är betydligt fler än samma period 2021 och 2022, men samtidigt lägre än nivåerna från åren innan covid-19-pandemin. Det är fler bilar på vägarna igen och då ökar självfallet antalet olyckor. Det är viktigt att vi nu noga följer utvecklingen så att den långsiktiga trenden av färre döda i trafiken fortsätter, säger Staffan Berge, statistiker, Väg- och järnväg på Transportstyrelsen.

Under de senaste tolv månaderna (april 2022-mars 2023) har 230 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (april 2021-mars 2022) omkom 212 personer, det innebär en ökning med 9 procent. Jämför man med ett femårsmedelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder har antalet omkomna minskat med 4 procent.

Mer statistik

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.