Så påverkas sjöfarten av kriget i Ukraina

2022-09-27

Bilden visar en pappersbåt som flyter på vattenytan. Kriget i Ukraina har påverkat den svenska sjöfarten indirekt. Foto: Adobe Stock

Den svenska sjöfarten har påverkats indirekt av kriget i Ukraina. Bland annat genom högre bränslepriser, sanktionerna mot Ryssland och problem med bemanning. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Den direkta påverkan på den svenska sjöfarten är liten, enligt den nya rapporten. Inga svenskflaggade fartyg eller sjömän med svensk behörighet har blivit fast i krigsområdet. Sjötrafiken mellan ryska och svenska hamnar var relativt liten redan före kriget och endast ett fåtal av sjöpersonalen ombord på svenskflaggade fartyg kommer från Ryssland eller Ukraina.

Däremot har den indirekta påverkan på den svenska sjöfarten varit större.

– Trots att svenska rederier inte har någon utbredd verksamhet i Svarta havet, har de påverkats indirekt av kriget, bland annat genom de sanktioner som har beslutats och problem med bemanning. Dessutom har de ökade bränslekostnaderna gjort sjötransporter dyrare, säger Erika Persson, utredare på Transportstyrelsen.

I början av april infördes sanktioner som förbjuder hamnar inom EU att ta emot fartyg som är registrerade under rysk flagg. Sedan dess har endast ett undantag beviljats och det var för ett svenskt företag vars fartyg var registrerat under rysk flagg.

Till rapporten: Sjöfartens påverkan av kriget i Ukraina

Till rapporten: Luftfartens påverkan av kriget i Ukraina