Rekordlåga utsläpp från den nya personbilsflottan

2022-03-04

Infografik som visar diagram över koldioxidutsläpp från nya personbilar. Koldioxidutsläppen från nya personbilar är de lägsta någonsin.

Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen under förra året var 88,3 gram/km. Det är en rekordminskning från året innan och den lägsta siffra som någonsin uppmätts. Det visar siffror som Transportstyrelsen nu redovisar till EU-kommissionen.

Under 2021 registrerades 293 155 typgodkända personbilar i landet. Det är det lägsta antalet sedan 2013. Men det är inte bara antalet nyregistrerade personbilar som minskar jämfört med tidigare år. Mellan 2020 och 2021 sjönk de genomsnittliga koldioxidutsläppen med 21 procent, från 111,7 gram/km till 88.3 gram/km.

– Den huvudsakliga förklaringen till minskningen är genomslaget av elbilar på bred front. Antalet rena elbilar som kom ut i trafiken under 2021 är mer än dubbelt så många som under året innan. Samtidigt sjunker de genomsnittliga utsläppen oavsett drivmedel vilket också är positivt, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Genomsnittliga koldioxidutsläpp nyregistrerade personbilar 2020-2021*

  Registrerade personbilar 2020 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2020 Registrerade personbilar 2021 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 2021
Bensindrivna personbilar 129 335 146,85 gram/km 113 437 139,86 gram/km
Dieseldrivna personbilar 59 541 165,00 gram/km 43 265 159,81 gram/km
Gasdrivna personbilar 3 214 116,34 gram/km 1 446 108,97 gram/km
Etanoldrivna personbilar 1 190,00 gram/km 44 126,70 gram/km
Eldrivna personbilar 27 756 0,00 gram/km 57 256 0,00 gram/km
Laddhybrider (diesel/el) 2 965 36,24 gram/km 3 979 35,17 gram/km
Laddhybrider (bensin/el) 62 822 41,39 gram/km 73 712  38,10 gram/km
Vätgasdrivna personbilar 5 0,00 gram/km 16 0,00 gram/km
Summa 285 639 111,67 gram/km 293 155 88,32 gram/km

Ny mätmetod

Statistiken bygger på de uppgifter som biltillverkarna rapporterar in till Transportstyrelsen i samband med att bilarna registreras i vägtrafikregistret. Sedan 2020 ska utsläppsvärdena bygga på testcykeln WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). En mätmetod som ska motsvara en mer realistisk körstil än den tidigare testcykeln NEDC (New European Driving Cycle). Utsläppsvärden från WLTP är generellt sett högre än utsläppsvärden från NEDC och övergången innebär att värden från 2019 och tidigare inte är jämförbara med de som nu presenteras.

*Statistiken omfattar endast "vanliga" personbilar. Husbilar, rallybilar, ambulanser, polisbilar och andra bilar för särskilda ändamål är inte medtagna.

Statistik över koldioxidutsläpp