Regeringsuppdrag: Lastsäkring vid gods på järnväg

2023-01-10

Vinterbild på nedisade godsvagnar. Rapporten Lastsäkring vid godstransporter på järnväg lämnades över till regeringskansliet den 10 januari.

Det går inte helt att utesluta att olycksrisken kan öka om järnvägsföretagen inte uppdaterar sina lastsäkringsinstruktioner för godstransporter. Det framkommer i Transportstyrelsen nya rapport: Lastsäkring vid godstransporter på järnväg. 

Den Internationella järnvägsunionens, UIC, tar fram och uppdaterar årligen gemensamma lastsäkringsmetoder för godstransporter på järnväg. EU-förordningen TSD Drift har funktionella krav gällande lastsäkring. Det betyder att järnvägsföretag ska lasta sina godsvagnar på ett säkert sätt och se till att de förblir säkert lastade under hela resan. Om järnvägsföretag utgår från UIC:s lastsäkringsmetoder är det ett accepterat sätt att leva upp till lagkraven.

Regeringsuppdrag för att undersöka olycksrisk

Årsskiftet 2020/2021 slutade den svenska bransch- och arbetsgivarorganisationen Tågföretagen att anpassa UIC:s lastsäkringsmetoder för godstransporter till svenska förhållanden. Det vill säga upprätta, ge ut och uppdatera Tågdok. I juni 2022 fick därför Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka om förändringen gjort att risken för olyckor har ökat eller kan komma att öka på ”ett oacceptabelt sätt” på svensk järnväg.

– Det har gått relativ kort tid sedan branschsamarbetet om lastsäkringsinstruktioner upphörde och ännu har ingen tydlig ökad risk för olyckor upptäckts, säger Katarina Bjurman, utredare på Transportstyrelsen.

– Däremot kan avsaknaden av systematiskt gemensamt samarbete på sikt leda till att järnvägsföretagen gör olika tolkningar av UIC:s lastsäkringsmetoder och får olika bild av vad som gäller för säkerhet. I förlängningen kan det därför inte uteslutas att det skulle kunna leda till en ökad risk för olyckor, fortsätter hon.

Lastsäkring är en utpekad tillsynsinriktning för 2023

Transportstyrelsen fortsätter följa utvecklingen inom området och lastsäkring är en utpekad tillsynsinriktning för 2023. I myndighetens tillsynsarbete kommer man att granska hur järnvägsföretagen hanterar den här förändringen i sina säkerhetsstyrningssystem.

 

Rapport: Lastsäkring vid godstransporter på järnväg