Prov för taxiförare förnyas

2022-10-28

Bild på taxiförarlegitimation. Taxiförarlegitimationen får nytt utseende. Av säkerhetsskäl tas taxiförarens namn bort från taxiförarlegitimationen och istället kommer förarkoden förstoras på taxiförarlegitimationen. Foto: Transportstyrelsen

 

Den 1 november 2022 träder nya föreskrifter om taxiförarlegitimation i kraft. Det innebär bland annat nya regler som höjer säkerheten vid provsituationen och uppdaterade prov: ”Nu får vi en modern, mer relevant och säkrare kunskapsprövning”, säger Jenny Bragg, utredare vid Transportstyrelsen.

Tre delprov blir två när det tidigare kartläsningsprovet nu slopas helt. Den skriftliga kunskapsprövningen för taxiförarlegitimation kommer bestå av de två kvarvarande delproven, som har kompletterats med fler frågor. Provtiden har därför utökas något från 40 till 50 minuter för vardera delprov.
– Det gamla kartläsningsprovet är föråldrat och har spelat ut sin roll. Idag finns modern teknik till hjälp vid navigering så delproven har uppdaterats med relevanta frågor utifrån det, men också utifrån ny lagstiftning, säger Jenny Bragg.
Liksom tidigare gäller att föraren har sex månader på sig att bli godkänd på båda delproven.
– För den som ska göra provet i sin helhet blir det nu, rent praktiskt, något enklare och lite billigare, säger Jenny Bragg.

Skärpta ordningsregler på proven

Dessutom införs nya ordningsregler vid provsituationen – på liknande sätt som det görs vid de andra proven som genomförs hos Trafikverket Förarprov. Till exempel att personliga tillhörigheter ska läggas undan och mobilen ska vara avstängd under provet.
– Det är alltid viktigt att motverka fusk. Kunskapsprövningen ska vara rättvis och resultatet spegla den faktiska kunskapen som personen har, säger Jenny Bragg.
Det blir också möjligt att avlägga körprovet med automatväxlad bil, tidigare har bil med växellåda varit krav.

Större förarkod på taxiförarlegitimationen

En annan viktig nyhet är att taxiförarens namn tas bort från taxiförarlegitimationen av säkerhetsskäl. Istället kommer förarkoden – en sexsiffrig individuell kod som alla taxiförare tilldelas av Transportstyrelsen – förstoras på taxiförarlegitimationen. Förarkoden kommer att vara synlig och finns liksom tidigare med på taxikvittot, så att taxiföraren är identifierbar vid till exempel klagomål.

TSFS 2021:119 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om taxiförarlegitimation