Omkomna i flygolyckor flest på 15 år

2022-06-14

Bilden visar en pilot i ett plan. Fler omkomna, men färre olyckor. Det visar luftfartens säkerhetsöversikt 2021. Foto: Transportstyrelsen/Jacob Sjöman

Antalet omkomna inom allmänflyget var under 2021 det största på 15 år. Det beror på en enskild olycka med många omkomna. Samtidigt var antalet olyckor bland det minsta på flera år.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för luftfarten 2021 visar att svensk kommersiell luftfart fortsatt håller en hög säkerhetsnivå, utan omkomna eller allvarligt skadade personer. Emellertid har elva personer omkommit inom allmänflyget under 2021, i olyckor med små svenskregistrerade luftfartyg. Det är det största antalet sedan 2006.

Nio personer omkom i olyckan vid flygning med fallskärmshoppare i Örebro. Under flygning med ett annat privatflyg omkom piloten som enda ombordvarande. En person omkom när en helikopter störtade i en skog.

– De här allvarliga händelserna visar hur viktigt det är att vi fortsätter det säkerhetsarbete som pågår tillsammans med intresseorganisationerna, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Säkerhet vid fallskärmshoppning

Transportstyrelsen har fortsatt att prioritera säkerhetsarbetet vid flygning med fallskärmshoppare efter de två tragiska dödsolyckorna 2019 och 2021, där totalt 18 personer omkom. Arbetet har bland annat bestått i utbildning för hoppare kring massa, balans, lastning och förflyttning i flygplan liksom säkerhetsutbildning för piloter som flyger fallskärmshoppare.

Samtidigt som de omkomna var fler än på länge så var antalet olyckor under 2021 det minsta på senare år, 13 stycken, jämfört med 26 olyckor under 2020. I fem av olyckorna under 2021 skadades sammanlagt sex personer allvarligt.

Fortsatt påverkan av Covid-19

Covid-19-pandemin påverkade fortfarande den kommersiella luftfarten under 2021. Både smittspridning och reserestriktioner växlade flera gånger under året, vilket ställde höga krav på följsamhet hos såväl flygbolag som resenärer.

– Transportstyrelsen har följt utvecklingen noga och har anpassat tillsynen över branschen till kritiska områden, såsom flygbolagens säkerhetsledningssystem och underleverantörer, säger Gunnar Ljungberg.

Den 1 januari 2021 trädde nya regler i kraft inom hela EU för flygning med drönare utomhus. Alla som flyger med drönare som är lite mer avancerade än de enklaste leksakerna behöver ta ett drönarkort för att få flyga. Syftet är att kunna utveckla både trafiken och drönarnas användningsområden med bibehållen säkerhet.

Till rapporten: Säkerhetsöversikt luftfart 2021