Lättnader för ukrainska körkort i Sverige

2022-09-21

Bild på kvinna vid ratten. Nu har de ukrainska förstagångskörkorten fått förlängd giltighetstid. Foto: Liza Simonsson

De ukrainska myndigheterna har förlängt giltighetstiden för ukrainska förstagångskörkort med ett år. Den som fått tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv behöver inte visa upp en bestyrkt översättning av körkortet eller internationellt körkort för att få köra bil i Sverige.

Den som har fått tillfälligt skydd kan köra på sitt giltiga ukrainska körkort i Sverige till dess att det tillfälliga skyddet upphör att gälla, under förutsättningen att körkortet är giltigt. För att underlätta för de som har ukrainska förstagångskörkort som är giltiga i 2 år har de ukrainska myndigheterna nu förlängt giltighetstiden för dessa. Ukrainska förstagångskörkort vars giltighetstid har gått ut efter 21 december 2021 kan användas i ytterligare ett år efter att giltighetstiden gått ut.

Den som fått tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv folkbokförs inte i Sverige. Från att man blivit i folkbokförd Sverige gäller körkortet max ett år. För att få fortsätta köra efter det måste man skaffa ett svenskt körkort.

Om det finns tvivel om att körkortet är giltigt och äkta, och en kontroll med de ukrainska myndigheterna ger ett negativt eller uteblivet svar, godtas inte körkortet. Oavsett var man har tagit körkort krävs förstås att man sköter sig i trafiken.

– Vid trafikbrott prövas den som har ett ukrainskt körkort enligt samma regler som den som har ett svenskt körkort. Det kan leda till att körkortet blir ogiltigt i Sverige för en viss tid, säger Susanne Alger handläggare på Transportstyrelsen.

Ett förstagångskörkort innebär att ukrainska körkort som utfärdas till någon för första gången får två års giltighetstid. När körkortet sedan förnyas får det trettio års giltighetstid.

Sida på engelska om vad som gäller för ukrainska körkort i Sverige: Ukranian driving licences in Sweden