Kraftig ökning av flygpassagerare

2022-08-09

Bilden visare passagerare i ett flygplan. Resenärerna har återvänt till de svenska flygplatserna igen. Foto: Adobe Stock

Resenärerna fortsätter att återvända till de svenska flygplatserna. Det visar statistik för årets andra kvartal.

Totalt flög drygt 7,1 miljoner passagerare till och från de svenska flygplatserna under årets andra kvartal. Det är närmare 5,7 miljoner fler passagerare jämfört med samma period 2021.

Ökningen syns både inom utrikes- och inrikestrafiken, men var störst inom utrikestrafiken. Till stor del kan ökningen förklaras med att det finns ett uppdämt resebehov bland svenskarna och att det återigen har blivit möjligt att resa när pandemin har klingat av.

Rapporten redogör även för hur utvecklingen har varit på de enskilda svenska flygplatserna under andra kvartalet år 2021 och 2022.

Till rapporten: Flygtrafikstatistik kvartal 2/2022