Klimatbonusen ändras vid årsskiftet

2023-01-01

Bild på elbil under laddning i vintermiljö Reglerna för klimatbonus ändras vid årsskiftet. Bild: Adobe Stock

Från och med årsskiftet ändras reglerna för klimatbonus. Den tekniska utvecklingen på området och allt fler klimatbonusbilar på marknaden är anledningen till att riksdagen förra året fattade beslut om att revidera klimatbonusbeloppen nedåt. Nu införs tre förändringar.

Bonus Malus-systemet går ut på att nya personbilar med låga eller inga utsläpp av koldioxid får en klimatpremie utbetald – bonus. Nya personbilar som har högre utsläpp av koldioxid får i stället en förhöjd fordonsskatt under tre år – malus. Systemet infördes under 2018 och hittills har över 14 miljarder kronor betalats ut i klimatbonusar.

Tre huvudsakliga förändringar

  • Klimatbonusen för bilar som inte har några utsläpp av koldioxid sänks från 70 000 kronor till 50 000 kronor.
  • Skärpning av koldioxidgränsen för när utbetalningar kan bli aktuella. Den nya gränsen är satt till 30 gram koldioxid/kilometer vid blandad körning. Bilar med högre utsläpp än så blir utan klimatbonus.
  • Ny uträkningsmodell som syftar till att minska storleken på de belopp som ska betalas ut till de klimatbonusbilar som har utsläpp av koldioxid (laddhybrider).

Klimatbonusen numera avskaffad

Regeringen fattade nyligen beslut om att klimatbonusen skulle avskaffas och att en bil behövde vara beställd senast den 8 november 2022 för att vara berättigad till bonus. Den som beställer en bil idag kommer alltså inte få någon klimatbonus utbetald.

Men Transportstyrelsen har i uppdrag att pröva utbetalningen av klimatbonus tidigast sex månader efter att fordonet ställs på för första gången. Det betyder att myndigheten kommer arbeta med att betala ut klimatbonusar under 2023 tros att klimatbonusen formellt har avskaffats. De bilar som ställs på för första gången efter årsskiftet får klimatbonusar på de nya lägre beloppen. 

– Jag förstår att det kan uppfattas som motsägelsefullt när vi går ut och informerar om förändringar kring något som vi tidigare meddelat har upphört att gälla. Därför känns det angeläget med detta förtydligande, säger Jonny Geidne, kvalificerad utredare på Transportstyrelsen.

Mer information om klimatbonus

Bonus – till bilar med låg klimatpåverkan

Klimatbonusen upphör den 8 november (pressmeddelande från regeringen)

Frågor och svar om avskaffad klimatbonus (på regeringens webbplats)