Förändringar i klimatbonusreglerna

2022-07-12

Bild på en man och ett barn som laddar en elbil. Den 12 juli förändras klimatbonusreglerna. Bild: Adobe Stock

Ett pristak på 700 000 kronor för att bli berättigad till bonus. Sänkt bonus för alla laddhybrider och avskaffad 35-procentsregel för företag. Den 12 juli förändras klimatbonusreglerna efter beslut från regeringen.

Den som köper en ny bil med inga eller låga utsläpp av koldioxid är berättigad till en klimatbonus. Syftet med klimatbonusen är att skapa incitament för nybilsköpare att köpa just bilar med låga utsläpp av koldioxid. Bonusen infördes den 1 juli 2018 och hittills har över 10 miljarder kronor betalats ut i klimatbonusar till över 270 000 nybilsköpare.

Från och med den 12 juli justeras reglerna för klimatbonus på flera punkter.

  • Det införs ett pristak som innebär att bilar som har ett nypris över 700 000 kronor inte längre får någon bonus. Priset som kommer att gälla är det nypris som Skatteverket fastställer i sina föreskrifter och inte inköpspriset. Se mer på Skatteverkets webbplats.
  • Gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram/km till 50 gram/km.
  • 35-procentsregeln för företag tas bort. Det innebär att bonusen beräknas på samma sätt för privatpersoner och företag. Det innebär också att den försäkran som tidigare krävts in slopas.
  • Sänkt bonus för alla bilar som inte har 0 gram i koldioxidutsläpp. Utgå från 20 000 kronor och dra bort 300 kronor varje gram koldioxid som bilen släpper ut. Bonusintervallet för dessa fordon blir 5 000 – 19 700 kronor.
  • Klimatbonusen för gasbilar är fortsatt 10 000 kronor. Detta oavsett hur mycket koldioxid bilen släpper ut. Bonusen har grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse. Det innebär att en redogörelse kommer behöva lämnas in till Transportstyrelsen för att bonus ska kunna betalas ut. 

Alla regler kring klimatbonusen samt frågor och svar går att hitta på denna webbplats.

– Precis som förut har man möjlighet att gå in på vår webbplats och räkna fram sin preliminära klimatbonus. Våra webbsidor är uppdaterade med de nya förutsättningarna, säger Tomas Melin, enhetschef på Transportstyrelsen.