Fler omkomna inom yrkessjöfarten

2022-05-30

Bilden visar en svensk flagga och kölvattnet efter en båt.
Antalet omkomna inom yrkessjöfarten ökade i fjol, medan dödsolyckor med fritidsbåt minskade. Foto: Jacob Sjöman

De omkomna inom yrkessjöfarten var under 2021 fler än på länge. Sammanlagt sju personer omkom eller saknas, vilket är det största antalet sedan 2013.

Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfarten 2021 visar att yrkessjöfarten har drabbats av olyckor där sammanlagt sju personer omkommit eller saknas. Av dem var fem ombord på utlandsflaggade fartyg på svenskt vatten och två ombord på svenskflaggade fartyg.

– Vi behöver nu fokusera ytterligare på det som framkommer om orsakerna till dödsolyckorna och noggrant följa upp eventuella rekommendationer som kommer ut av haverikommissionens utredningar. Ännu är det för tidigt att säga vad dessa kommer att visa, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Under 2021 skadades dessutom 91 personer inom yrkessjöfarten. Det ligger i linje med de närmast föregående åren.

Dödsolyckor med fritidsbåt minskar

Antalet omkomna inom fritidssjöfarten var 20 stycken under 2021. Bara ett år under de senaste 50 åren har färre omkommit och det var år 2018, då 14 personer förolyckades.

– Även om varje enskild händelse är tragisk, tyder utvecklingen av omkomna i fritidssjöfarten under det senaste decenniet på att vi är på rätt väg. Nu är det viktigt att arbeta vidare systematiskt för att utveckla säkerhetskulturen till sjöss inom både yrkes- och fritidssjöfarten, säger Gunnar Ljungberg.

Bättre på att rapportera

Transportstyrelsen har under 2021 tagit emot 360 rapporter om olyckor och tillbud i yrkessjöfarten. Det är fler än något tidigare år under 2000-talet.

Troligtvis finns det ett mörkertal av händelser, som inte kommer till Transportstyrelsens kännedom. Därför kan den ökade rapporteringen ses som ett uttryck för en ökad medvetenhet om nyttan med rapporteringen och i förlängningen också som en förbättrad säkerhetskultur. Rapporterna används av myndigheten i det förebyggande säkerhetsarbetet.

Till rapporten: Säkerhetsöversikt sjöfart 2021

Till toppen