2022

40

Starka skäl till nytt register för arbetsmaskiner

Ett nytt register för arbetsmaskiner förbättrar i grunden möjligheten till uppföljning av utsläpp av växthusgaser. Det visar den utredning som Transportstyrelsen nu är klar med.

Publicerades 2022-09-30

Så påverkas sjöfarten av kriget i Ukraina

Den svenska sjöfarten har påverkats indirekt av kriget i Ukraina. Bland annat genom högre bränslepriser, sanktionerna mot Ryssland och problem med bemanning. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Publicerades 2022-09-27

Lättnader för ukrainska körkort i Sverige

De ukrainska myndigheterna har förlängt giltighetstiden för ukrainska förstagångskörkort med ett år. Den som fått tillfälligt skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv behöver inte visa upp en bestyrkt översättning av körkortet eller internationellt körkort för att få köra bil i Sverige.

Publicerades 2022-09-21

Fyra månaders giltighetstid för godkänt kunskapsprov från och med den 1 oktober

Under pandemin har giltighetstiden för godkänt kunskapsprov för behörighet B varit sex månader istället för fyra månader. Men nu sker en återgång till ordinarie regler om giltighetstid. Körprovet behöver från och med den 1 oktober göras inom fyra månader efter godkänt kunskapsprov.

Publicerades 2022-09-19

Nu gäller nya regler för elsparkcyklar

Från och med den 1 september är det inte längre tillåtet att parkera elsparkcykeln på gång- och cykelbanor eller att köra på gångbanor och trottoarer.
– De nya reglerna ska förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor, säger Kristofer Elo, utredare på Transportstyrelsen.

Publicerades 2022-09-01

Klart med ny it-direktör på Transportstyrelsen

Den 3 oktober tillträder Linn Myhrman uppdraget som it-direktör vid Transportstyrelsen. Hon kommer närmast från en tjänst som it-chef vid Stockholms universitet. Dessförinnan har hon haft ett antal chefsbefattningar på Skatteverket och även arbetat som konsult. Linn har bland annat en examen i informatik från Mälardalens högskola.

Publicerades 2022-08-23

Den moderna registreringsskylten fyller 50 år

I höst är det 50 år sedan länsbokstaven försvann från nummerplåten och dagens system med tre bokstäver och tre siffror infördes. Cirka tre miljoner fordon började utrustas med nya registreringsskyltar under 1972. Först ut var bilarna i Uppsala län.

Publicerades 2022-08-22

Kraftig ökning av flygpassagerare

Resenärerna fortsätter att återvända till de svenska flygplatserna. Det visar statistik för årets andra kvartal.

Publicerades 2022-08-09

Nu nästan 50 000 registrerade A-traktorer

A-traktorerna fortsätter att öka kraftigt. På cirka 2½ år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. Förändrade regler som infördes i juli 2020 tros ligga bakom en stor del av ökningen.

Publicerades 2022-07-26

Färre körkort återkallade

Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 17 988 körkortsåterkallelser. Det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 22 476.

Publicerades 2022-07-13

Till toppen