Sverige återigen invalt i IMO:s råd

2021-12-10

Bild förhandlingarna i International Maritime Organization.
Foto: Anna Clark

Det står nu klart att Sverige är invalt i den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s råd för perioden 2022-2023. Därmed ökar Sveriges chanser att kunna påverka förutsättningarna för den internationella sjöfarten.

International Maritime Organization (IMO) är FN:s sjöfartsorganisation som jobbar för att höja sjösäkerheten, stärka sjöfartsskyddet, underlätta handel till sjöss och skydda den marina miljön. I dag valdes Sverige in i IMO:s råd, som är den del som beslutar om budget, intern styrning och planerar verksamheten för den kommande tvåårsperioden.

Pernilla Wallin, ställföreträdande sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen, säger så här om beskedet att Sverige nu återigen är en del av rådet:

– Det här är både roligt och viktigt. Sverige har i många år varit en drivande kraft i rådet och nu kan det arbetet fortsätta. Genom att vara med i rådet får vi möjlighet att skapa bra förutsättningar för IMO:s arbete med att utveckla av säkerhets- och miljöregler. Vi vill verka för strategisk styrning, budget i balans och ett beslutsfattande som präglas av öppenhet.

Platsen i rådet är även av betydelse med tanke på att Sverige är värdnation för World Maritime University. Ett universitet som ligger i Malmö, grundades av IMO och bedriver utbildning och forskning inom global sjöfart.

Rådet har totalt 40 platser, medan IMO har 175 medlemsstater. Sverige kandiderade i den kategori som är tillägnad stater med störst intresse i internationell sjöfart, det vill säga import och export. Valet genomfördes i London i samband med IMO:s generalförsamlingsmöte i december.

Till toppen