Svårare att nå ut i Europa på grund av pandemin

2021-02-08

Ett par resväskor och ett flygplan i bakgrunden, fotografi
Färre avgångar under 2020 har gjort det svårare att nå ut i Europa med flyg.

Pandemin har gjort det svårare att nå ut i Europa med flyg. Möjligheterna att resa inrikes har också minskat kraftigt. Det visar en rapport från Transportstyrelsen. Försämringen beror på minskat antal avgångar.

Transportstyrelsen har jämfört antalet avgångar under en enskild dag och på så sätt kunnat få en bild över hur tillgängligheten och åtkomligheten till olika orter och länder har förändrats.

Med tillgänglighet avses möjligheten att ta sig till en specifik ort och med åtkomlighet avses möjligheten att ta sig till en ort, hur länge man kan vara där och samtidigt återvända hem under samma dag.

Rapporten visar att möjligheten att med flyg ta sig till eller från europeiska städer minskade kraftigt under 2020.

– Detta hänger naturligtvis samman med pandemin, som inneburit ett minskat resande och därmed ett mycket begränsat turutbud, säger Simon Posluk, enhetschef vid avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

Till rapporten: Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2019 och 2020

Till toppen