Fordonsskattefel nu åtgärdat

2021-10-22

Ett fel som upptäckts i fordonsskattesystemen har åtgärdats. Det innebär att fordonsskatteavier eller betalinformation nu kan skickas iväg.

Mellan den 2 september och den 13 oktober har inte fordonsskatteavier skickats iväg för vissa fordon. Orsaken har varit ett tekniskt fel. Felet är åtgärdat och avier eller brev med betalinformation skickas nu ut.

– Vid en systemuppdatering av en it-lösning inträffade dessvärre ett fel trots allt förberedelsearbete och de tester som genomförts, säger Torbjörn Bülow, enhetschef på Transportstyrelsen.

De fordonskatter som berörts är sådana som skulle ha skickats ut i samband med att bilen STÄLLTS PÅ under den aktuella tidsperioden SAMT om bilen är en

  • husbil som har eller som har haft malusskatt
  • helt ny bil (med malusskatt)
  • personbil, lätt lastbil eller lätt buss där malus har upphört eller upphör inom 365 dagar.

Ett brev med betalinformation eller en ny fordonsskatteavi är på väg ut till de som har drabbats.

För den som använder sin bil och befarar att man är drabbad rekommenderar vi att man loggar in på e-tjänsten Fordonets skulder. Om en fordonsskatt har förfallit till betalning får bilen automatiskt användarförbud. Skatten måste betalas innan bilen får användas igen. Om det finns en obetald fordonsskatt framgår det via e-tjänsten.

– Vi ser allvarligt på det inträffade. Det är dock långt ifrån alla bilar som har drabbats av detta, de drabbade utgör endast 3 promille av alla registrerade fordon i Sverige. För de som berörs är det inträffade givetvis olyckligt och det är bra att felet nu är åtgärdat, säger Torbjörn Bülow.

Polismyndigheten har informerats om det inträffade.

Fordonsskatter har inte skickats ut