Elva personer omkom inom allmänflyget 2021

2022-01-12

Under 2021 omkom elva personer i olyckor med svenska privatflygplan och helikopter. Ingen person har omkommit inom den kommersiella luftfarten. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik för 2021.

Inom det kommersiella passagerarflyget omkom ingen person under 2021, men inom allmänflyget omkom elva personer. I en flygolycka med fallskärmshoppare omkom nio personer i ett litet privatplan på Örebro flygplats. En person omkom när en helikopter skulle landa i ett skogsområde utanför Leksand. Vid flygning med ett litet privatplan i Dalarna omkom piloten, som var ensam ombord.

Sex personer skadades allvarligt under 2021 i olyckor med skärmflyg och helikopter.

– Förra året inträffade några få olyckor inom allmänflyget i Sverige, bland annat den ödesdigra olyckan i Örebro där tyvärr många människor miste livet. På en generell nivå är dock flygsäkerheten i Sverige hög och det är viktigt att vi fortsätter arbetet med att upprätthålla den höga säkerhetsnivån inom luftfartsbranschen, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Att minimera risker och initiera säkerhetshöjande åtgärder – innan riskerna har utvecklats till allvarliga händelser eller haverier – är grundläggande åtgärder inom flygsäkerhetsarbetet.

Transportstyrelsen är angelägna om att upprätthålla den goda dialog som myndigheten har med flygbranschens aktörer såsom flygbolag, infrastrukturhållare, tillverkningsorganisationer, utbildningsorganisationer och intresseorganisationer inom sportflyget.

 

Till toppen