Dyrt när sjöfarten ska klimatomställa

2021-06-30

Bilden visar två fartyg. Foto: Adobe Stock

Sjöfarten ska bli mer klimatvänlig, men gröna investeringar kostar. Många rederier tvekar på grund av stora ekonomiska risker och osäkerhet kring teknik och drivmedel. Det visar Transportstyrelsens nya rapport Kalkylen måste gå ihop.

Målet är att sjöfarten åtminstone ska halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2050. Viljan finns visserligen, men för att nå dit behöver sjöfarten ställa om. Det finns olika sätt att bli grönare på sjön, som till exempel att bygga nya fartyg med högre miljöprestanda, bygga om befintliga fartyg, jobba med operativa åtgärder eller välja mer klimatvänliga drivmedel.

– De flesta av dessa åtgärder är kostsamma och den som får betala notan i dagsläget är rederierna själva. Detta riskerar att fördröja sjöfartens omställning, säger Erika Persson, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen.

I Transportstyrelsens nya rapport Kalkylen måste gå ihop, ger rederierna sin syn på finansieringsmöjligheterna i arbetet mot en mer klimatvänlig sjöfart. Totalt 15 olika rederier, med säte i Sverige eller betydande del av verksamheten till och från svenska hamnar, medverkar i rapporten. Tillsammans kör de fraktfartyg, tankfartyg, passagerarfärjor, skärgårdsbåtar och fartyg med container- och torrlast.

Globala regler bäst

Enligt flera av rederierna är krav och styrmedel den främsta vägen att gå för att minimera ekonomiska hinder. Dessa bör dessutom vara globala och lika för alla för att ge bäst effekt. Att stärka rederiers kreditmöjligheter och chansen att få investeringsstöd är ytterligare förslag som framkommer i rapporten.

– Lönsamheten är den främsta drivkraften för rederier att ställa om till en mer klimatvänlig sjöfart. Men miljövänlig teknik eller drivmedel är betydligt dyrare än konventionella motsvarigheter, samtidigt som det saknas en vilja bland transportköpare att betala mer för klimatvänliga transporter, säger Erika Persson.

Trots den dystra slutsatsen nämner flera av rederierna att en förändring ändå verkar vara på gång inom branschen och att intresset för en grönare sjöfart har ökat bland kunderna de senaste åren.

Till rapporten: Kalkylen måste gå ihop. En rapport om rederiers syn på sina finansieringsmöjligheter i arbetet mot en mer klimatvänlig sjöfart