Containerkaos i pandemins spår

2021-12-17

Bild på ett fraktfartyg med många containers. Bild: Adobe Stock

Coronaviruset fick världens transportsystem att stänga ner. Men när sjötransporterna återigen ökade fanns plötsligt inga containrar att fylla. Transportstörningarna tros hålla i sig i flera år framöver. Samtidigt har kostnaderna skjutit i höjden. Det visar en rapport från Transportstyrelsen.

– Det handlar inte om att det finns för lite kapacitet i form av containrar eller fartyg. Det är logistiska faktorer som skapat situationen. Dessutom förvärrades situationen av det 10 dagar långa stoppet i Suezkanalen när lastfartyget Ever Given gick på grund, säger Henrik Sandén, utredare på avdelning Sjö- och luftfart på Transportstyrelsen. 

Transportsystemet är väloljat men kan samtidigt vara känsligt och sårbart. Störningar kan få långtgående konsekvenser med följdverkningar under långtid. Pandemin innebar nedstängda länder och kraftigt minskad efterfrågan på varor och behovet av frakttransporter till sjöss stannade därför av. När sen pendeln svängde och efterfrågan tog fart på nytt fanns inte containrar tillgängliga för frakt eftersom de fanns på fel platser i världen.

– Störningarna kommer troligen hålla i sig under lång tid. Det beror främst på att det uppstår trängsel och förseningar vid hamnar och transporthubbar., säger Henrik Sandén.

Kraftiga prisökningar

Det stora behovet av transporter har drivit upp priserna för att frakta containers till sjöss med flera hundra procent. Containerrederier har kunnat dra nytta av situationen och de rekordhöga fraktpriserna har lett till högre vinstmarginaler. Samtidigt kvarstår den tuffa transportsituationen vilket enligt rapporten inte ger rederierna några direkta incitament att få ner priserna heller.

– Hur prisökningarna på transportområdet i slutändan kommer slå mot slutkunderna återstår att se. Det finns bedömningar som talar för ökningar men också sådana som motsäger en sådan utveckling. Generellt utgör transportkostnaden en ganska liten del av själva försäljningspriset, säger Henrik Sandén.

Till rapporten "Contanierkrisen 2021"