Besiktningarna rullade på trots pandemin

2021-09-22

Besiktningstekniker granskar personbil
Konkurrensen mellan besiktningsföretagen har ökat under förra året, visar Transportstyrelsens rapport om utvecklingen på besiktningsmarknaden. Foto: Liza Simonsson

Trots pandemin har besiktningsverksamheten fungerat väl under 2020. Detta på grund av företagens förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det visar Transportstyrelsens nya rapport om besiktningsmarknaden för fordon.

Sedan besiktningsmarknaden omreglerades 2010 gör Transportstyrelsen varje år en rapport om hur marknaden utvecklats. Rapporten beskriver utvecklingen under förra året, men även utvecklingen över tid sedan omregleringen.

– 2020 har varit ett annorlunda år på grund av
coronapandemin. Det är svårt att dra några långtgående slutsatser
från året, men det vi kan se är att besiktningsföretagen lyckats väl i sina förebyggande åtgärder mot smittspridning, säger Peter Holmlund, utredare på Transportstyrelsen.

I fjol genomfördes 5,49 miljoner besiktningar.
Det är en minskning med strax under 2 procent jämfört med 2019 då
företagen genomförde 5,59 miljoner besiktningar.

Det är vanligt att antalet besiktningar förändras över tid. Det beror på flera saker. Bland annat på att antalet nyregistrerade och skrotade fordon varierar. Eller hur
många fordon som blir underkända och därför behöver en ombesiktning.

Men förra året beslutade EU om undantag i besiktningsreglerna. Inställelsetiden förlängdes med 7 månader för fordon som skulle ha besiktats under perioden februari – augusti 2020. Det ledde till färre besiktningar under framför allt juli och augusti. I december noterades i stället en markant ökning av antalet besiktningar.

Andra slutsatser ur rapporten:

• Marknadskoncentrationen har totalt sett minskat på grund av ökad konkurrens mellan besiktningsföretagen.
• Blandad prisutveckling. Några besiktningar har blivit dyrare och andra billigare jämfört med konsumentprisindex, KPI.
• Antalet besiktningsstationer för lätta fordon har ökat från 533 till 554, vilket är en ökning med knappt 4 procent.

Rapport om fordonsbesiktningsmarknaden 2020

 

Till toppen