Årets näringslivsträff samlade bransch och myndigheter

2021-09-17

Bild på Jonas Bjelfvenstam när han inledningstalade under årets näringslivsträff
Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam inledningstalar under årets näringslivsträff.

Transportstyrelsens årliga och transportslagsgemensamma näringslivsträff genomfördes under fredagsförmiddagen. På agendan stod ämnen som pandemierfarenheter och omställningen till fossilfria transporter. Cirka 50 representanter från både transportbransch och myndigheter deltog.

På det stora hela gav transportbranschen ett högt betyg för Transportstyrelsens agerande under pandemikrisen, även om det givetvis fanns sådant som kunde gjorts bättre. Snabbfotade, pragmatiska och mer operativa än normalt. Transportstyrelsen fungerande som en länk till andra myndigheter som branschaktörer behövde ha dialog med. Det framkom under den årliga transportslagsgemensamma näringslivsträffen som gick av stapeln under fredagen. Samtidigt varnade branschen att det är för tidigt att släppa garden. Krisen är inte över än, men även om vi kanske är på god väg.

En konsekvens av pandemin var att Transportstyrelsen inte har kunnat bedriva tillsyn som vanligt. I stället har alternativa tillsynsmetoder införts, och det med gott utfall. Båda parter tryckte under diskussionerna på vikten att omhänderta erfarenheterna och säkerställa att de blir en permanent del av det framtida tillsynsarbetet.

– Det är glädjande att höra branschens reaktioner. Samtidigt finns det saker som kan förbättras. Därför är branschens feedback om vår verksamhet högst väsentlig för oss, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Kroka arm

Frågan om omställning mot fossilfria transporter upptog en stor del av dagen. Det sker många initiativ på området, bland annat genom EU:s så kallade gröna giv och 55%-paketet, förslag på ett batteri av åtgärder som lagts fram i syfte att minska utsläppen från transportområdet. Både bransch och myndigheter behöver behöva ta sig an utmaningen att anpassa sin verksamhet efter nya och genomgripande förutsättningar. Centralt då kommer vara att bransch och myndigheter har samma bild av hur målet ska uppnås och vägen dit, att vi krokar arm.

– Tillsammans strävar vi alla mot en klimatneutral men samtidigt konkurrenskraftig transportbransch. Det är centralt att vi har samsyn om vägen framåt, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

EU:s gröna giv

55 %-paketet

Till toppen