Transportstyrelsen säger nej till Stockholms cykelregler

2020-02-20

Det är inte möjligt att tillåta trafikanter att köra mot färdriktningen på gator som är enkelriktade. Stockholms kommun har därför inte rätt att tillåta cyklande i båda riktningar på enkelriktade gator. Det slår Transportstyrelsen fast i ett överklagandebeslut.

– Vår bedömning är att Stockholms kommun inte haft stöd för sina beslutade trafikregler, säger Lars Hammar, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens beslut betyder att Stockholms kommun ska upphäva de lokala trafikföreskrifter som cykelreglerna berör. Totalt handlar det om 357 föreskrifter.

Fordon som färdas på en enkelriktad gata ska vid vänstersväng ligga så långt till vänster på körbanan som möjligt. Det är samma del av körbanan där även cyklisten ska färdas i motsatt riktning, om det vore tillåtet med kommunens regler.

– Vi förstår och stödjer kommunens intentioner att förbättra förutsättningarna för trafik med bland annat cykel. Att främja cyklandet innebär stora fördelar för folkhälsan och bidrar till bättre miljö och ett hållbart samhälle. Så initiativ att öka cyklandet är något som ska betraktas som positivt, säger Petra Wermström, avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.

Bakgrunden till Transportstyrelsens beslut är att Stockholms kommun genom lokala trafikföreskrifter tillåtit cykling mot färdriktningen på enkelriktade gator. Detta för att öka framkomligheten.

En privatperson överklagade kommunens beslut till länsstyrelsen, som i sin prövning konstaterade att de vägmärken som satts upp strider med reglerna samt att utmärkningen är trafikfarlig. Kommunen överklagade i sin tur till Transportstyrelsen, som nu avslår överklagandet. 

Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Kontakt för media

Lars Hammar, utredare
010-495 55 27

Transportstyrelsens presstjänst
010-495 43 00