Permanent förbud mot drönare införs i centrala Stockholm

2020-03-26

Transportstyrelsen har beslutat att inrätta ett permanent restriktionsområde över centrala Stockholm. Inom restriktionsområdet är det förbud mot flygningar med drönare och det införs efter en ansökan från Polismyndigheten. Beslutet gäller från och med den 26 mars.

I området är all flygning med drönare förbjuden. Undantag gäller för drönare som används av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Lantmäteriet och drönare som används i räddningsinsatser.
Bakgrunden till beslutet är en begäran från polisen som vid flera tillfällen haft incidenter med drönare i centrala Stockholm. För att undvika framtida tillbud med drönare och inte minst som en del i skyddet för centrala Stockholm bedöms att ett permanent restriktionsområde är nödvändigt.

– Ett permanent restriktionsområde innebär också att de tillfälliga restriktionsområden som upprättas vid till exempel statsbesök och evenemang i centrala Stockholm undviks. Därmed minimeras risken att de tillfälliga områdena inte är kända med de risker det innebär för luftrumsintrång och konflikter med den polisiära verksamheten, säger Jörgen Andersson, sektionschef på Transportstyrelsen.
Restriktionsområdet omfattar Stockholm City, Gamla stan samt delar av Kungsholmen. Restriktionsområdet omfattar Stockholm City, Gamla stan samt delar av Kungsholmen.

Transportstyrelsen kommer att kunna besluta om undantag från förbudet efter yttrande från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, säkerhetschefen för Hovstaten med flera.