Klimatomställning i fokus på Sjöfartsseminarium 2020

2020-02-03

Transportstyrelsens årligen återkommande sjöfartsseminarium fokuserar i år på sjöfartens gröna omställning.

Till Sjöfartsseminarium bjuder Transportstyrelsen in branschaktörer på sjöfartsområdet, såväl företag och personer som offentliga aktörer såsom akademier, myndigheter och departement, till dialog om aktuella frågor inom sjöfartsområdet.
Årets seminarium har temat "Omställning – sjöfarten i en föränderlig värld" och har tre huvudpunkter:
• Klimatet och den omställning som krävs för att sjöfarten ska bli klimatneutral.

• Godset och hur vi kan ställa om för att få mer gods transporterat till sjöss.

• Arbetet ombord: sociala villkor, #metoo, framtidens kompetensbehov och hur vi kan attrahera nya och kommande generationer att gå ombord.

Sjöfartsseminarium 2020 anordnas den 5-6 februari på Piperska muren i Stockholm och samlar runt 180 deltagare.

Mer information om seminariet, dess program och talare.

Till toppen