Klart med avgifter från 1 januari

2020-11-25

Illustration som visar våra fyra trafikslag: en bil, ett skepp, ett flygplan och ett tåg.

Från och med den 1 januari införs nya regler för att få flyga med drönare inom hela EU. Nu är avgifterna för att få utbilda och för att få ta drönarkort beslutade. I övrigt ändras inga avgifter.

Reglerna ändras för att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar. Från början av januari är det möjligt att registrera sig som drönaroperatör och ta drönarkort via en digital tjänst på transportstyrelsen.se. För de allra flesta kommer provet som krävs för att få ett drönarkort att kosta 130 kronor. Att registrera sig som operatör i den öppna klassen kommer att kosta 50 kronor, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

För den som använder mer avancerade drönare, ofta i en yrkesroll, gäller andra taxor. Det införs också andra typer av avgifter, till exempel för utbildare. Här finns alla nya avgifter.

Inga andra avgifter ändras

Transportstyrelsen berättade redan i våras om ambitionen att i princip inte ändra några avgifter från och med den 1 januari 2021, i syfte att underlätta för transportbranschen under pandemin.

– Vi gör vad vi kan för att underlätta för transportbranschen. Redan i våras signalerade vi att det sannolikt bara skulle bli ett fåtal förändringar. Nu ser vi att vi har haft lägre kostnader för vägtrafikregistret under 2020 på grund av pandemin och även att det finns en osäkerhet framåt så vi kommer inte att höja den avgiften som vi planerade, säger ekonomidirektör Rosie-Marie Fors.

Inte heller avgifterna för lotsdispenser inom sjöfartsområdet, som ingick i tidigare remiss, införs. Reglerna som avgifterna ska svara mot är ännu inte införda.