Guide och utbildningsmaterial för nya drönarregler

2020-05-04

Vid halvårsskiftet införs nya regler för drönaranvändning. Reglerna innefattar bland annat krav på drönarkort och registrering. Den 4 maj öppnar Transportstyrelsen en guide på sin webbplats som gör det möjligt för drönaranvändare att ta reda på vilka regler som gäller just dem och deras drönare. Utbildningsmaterial för att ta drönarkort blir också tillgängligt.

Transportstyrelsens guide ska underlätta för svenska drönaranvändare och drönaroperatörer att ställa om till de nya reglerna. Var och en kan knappa in data om sin drönare och hur den kommer att användas och få ett svar om vad som krävs för att flyga den drönare man har. Utbildningsmaterial för den som måste ta drönarkort kommer också att bli tillgängligt. Till det kommer också en komplett regelsamling att finnas.

-Guiden är till för alla drönaranvändare i Sverige. Transportstyrelsen vill underlätta för drönaranvändare och drönarägare att förstå vad de nya reglerna kommer att innebära. För den som vill vara förberedd publicerar vi också det utbildningsmaterial som ingår för att kunna ta drönarkort. Det säger Rémi Vesvre, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

De nya reglerna i korthet

De flesta drönare finns inom det som kallas den öppna kategorin. Från och med 1 juli i år måste varje drönare på marknaden ha en C-märkning, som anger vilken teknisk specifikation drönaren måste uppfylla och som avgör vad man får göra med sin drönare. Från och med 1 juli i år ska drönarna i den öppna kategorin uppfylla kraven i någon av klasserna C0, C1, C2, C3 eller C4 och väga upp till 25 kg. Flygning med drönare som inte uppfyller tillverkningskrav enligt C-klassningen kommer att vara tillåtet men i begränsad omfattning.

Drönare i den öppna kategorin och med någon av C-märkningarna kräver inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

De nya reglerna för drönare inom den öppna kategorin som gäller från och med 1 juli 2020:

• Krav på kompetens. En drönarpilot måste skaffa sig drönarkort för att flyga med drönare. Det kan ske med onlineutbildning och kunskapstest.
• Registrering av drönaroperatören, den som ansvarar för flygningen.
• En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd med en form av märkning. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg.

Det finns enstaka drönare som undantas från reglerna, däribland lättviktiga leksaksdrönare.

Drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

För att ta reda på exakt vad som gäller för respektive drönarmodell och detaljer i C-klasserna besök transportstyrelsen.se/dronare.

Observera att datum kan komma att ändras när reglerna börjar gälla. De ska träda i kraft 1 juli i år men det kan bli förskjutningar på grund av covid-19. Transportstyrelsen uppdaterar informationen löpande. Det går även följa de åtgärder som Transportstyrelsen vidtar utifrån den rådande situationen på samlingssidan om covid-19.