Förlängt förbud för flygningar från Storbritannien till Sverige

2020-12-23

Regeringen har beslutat om förlängt flygförbud för persontrafik från Storbritannien till Sverige. Det nya beslutet förlänger förbudstiden till den 31 december 2020. Orsak till förlängningen är att situationen som motiverade ett flygförbud i sig inte har förändrats i någon påtaglig utsträckning. Beslutet omfattar inte fraktflyg eller ambulansflyg.

Förbudet infördes som ett led i arbetet att motverka smittspridningen i samhället och då i synnerhet vad gäller den muterade variant av coronaviruset som har spridit sig i stor utsträckning i delar av Storbritannien.

Regeringen fattade den 21 december beslut om ett tillfälligt flygförbud i 48 timmar som skulle upphöra att gälla den 23 december klockan 16:00. Den nu beslutande förlängningen innebär att förbudet i stället gäller till och med den 31 december 2020.

Regeringens bedömning grundar sig på att den situation som föranledde beslutet om ett första flygförbud inte har förändrats. Därför finns det fortsatta skäl för flygförbud för persontrafik från Storbritannien till Sverige.

Gods och ambulanstrafik omfattas inte av beslutet.

Fortsatt flygstopp från Storbritannien (pressmeddelande från regeringen den 23 december 2020.)

Till toppen