Drygt hälften skulle överlevt med flytväst

2020-05-20

8 av de 15 personer som förra året drunknade i fritidsbåtsrelaterade olyckor skulle ha överlevt om de haft flytväst. Det visar Transportstyrelsen och Svenska livräddningssällskapets analys.

Vid en analys som Transportstyrelsen gjort tillsammans med Svenska livräddningssällskapet har myndigheten uppskattat att 8 av 15 omkomna skulle ha överlevt om de hade haft flytväst.

– Om fler använde flytväst skulle färre dö. De flesta som omkommer i fritidsbåtolyckor är män över 50 år som inte använt flytväst, trots att det är ett enkelt sätt att minska riskerna när olyckan är framme, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.

Nu pågår internationella flytvästveckan som uppmärksammar nyttan med att använda flytväst. Transportstyrelsen är en av alla de svenska organisationer och myndigheter som deltar för att informera om nyttan av att använda flytväst.

– Lika självklart som det är att använda bälte när man kör eller åker bil borde det vara att bära flytväst på sjön. Vi jobbar hela tiden för att uppmärksamma den här frågan, och det är bra att det görs samlade insatser över hela världen, säger Lars-Göran Nyström.

Under 2019 omkom 24 personer i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Av dem omkom fyra personer trots att de hade flytväst. Två personer omkom på grund av kolmonoxidförgiftning när de sov ombord på sin båt. Två personer saknas och är ännu inte hittade. I ett fall var fakta om olyckan ofullständig och kunde därför inte bedömas. Dessa nio fall har räknats bort ur analysen.

Mer om internationella flytvästveckan hos Svenska Livräddningssällskapet Wear it Sweden.