Avgiftsåtgärder för att underlätta för sjöfarten

2020-03-26

För att underlätta situationen för aktörerna inom sjöfarten vidtar Transportstyrelsen tillfälliga åtgärder inom avgiftsområdet. Bland annat senareläggs utskick av nya fakturor temporärt. Åtgärderna införs med anledning av den pågående pandemin (covid-19).

De omedelbara åtgärder som införs är att

• alla utskick av fakturor som avser sjöfartsområdet senareläggs temporärt
• förfallodatumet på alla fakturor som redan skickats ut under 2020 och som avser sjöfartsområdet förlängs till 180 dagar räknat från fakturadatum.

– Aktörerna inom sjöfartsbranschen har drabbats hårt av den pågående pandemin. För att underlätta situationen har vi fattat beslut om dessa tillfälliga åtgärder, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Ytterligare åtgärder kan komma att vidtas med anledning av utvecklingen.

Det är inte möjligt att begära förlängd betalningstid för redan inbetalda avgifter.

Inbetalda avgifter kommer inte heller att återbetalas.

Ansökningsavgifter för behörigheter och lotsdispenser är undantagna från ovanstående och ska fortsatt betalas in innan handläggning påbörjas.

– Vi följer utvecklingen och vidtar parallellt ytterligare åtgärder. Sedan tidigare har vi bland annat fattat beslut om möjlighet till förlängda giltighetstider för olika tillstånd och certifikat inom luftfartsområdet samt infört undantag från reglerna för kör- och vilotider inom vägtrafikområdet, säger Gunnar Ljungberg.

Avgifter inom sjöfartsområdet

Transportstyrelsens samlade information gällande coronaviruset