Vägavgifterna för tunga fordon höjs och miljödifferentieras

2019-04-30

Vägavgiftsnivåerna kommer att anpassas till nya utsläppskrav från och med den 1 juli. Avgiften har heller inte justerats sedan 2001 vilket innebär att den faktiska vägavgiftsnivån har sjunkit. Därför kommer det nu att ske en höjning av vägavgiften.

EFörändringen innebär att vägavgiften kommer att höjas den 1 juli för vägavgiftspliktiga lastbilar som inte har utsläppskrav Euroklass V eller EEV. Höjning av vägavgiften för lastbilar med Euroklass V och EEV sker den 1 januari 2020. För lastbilar med Euro VI kommer vägavgiften inte att förändras.

En avi med tillkommande vägavgift, det vill säga det belopp som skiljer mellan den tidigare och den nya vägavgiften, kommer att skickas ut i början av juli. Det gäller för de fordon som är i trafik före den 1 juli och som har en vägavgiftsperiod som sträcker sig över den 1 juli.

Avgiftsskyldig är den som är ägare den 1 juli då lagen träder i kraft. Den tillkommande vägavgiften ska vara betald den 1 augusti. Om vägavgiften inte är bokförd på Transportstyrelsens konto för vägavgift den 1 augusti inträder användningsförbud den 2 augusti.

För avgifter och Euroklasser, se Skatteverkets webbplats.

Transportstyrelsen: Vägavgift för tunga fordon

Skatteverket: Vägavgift för svenska tunga fordon
Skatteverket: Vägavgift för utländska tunga fordon

Riksdagen: Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Riksdagen: Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon