Transportstyrelsen vidtar åtgärder med anledning av flygolyckan i Umeå

2019-09-23

Transportstyrelsen följer nu upp med förebyggande åtgärder riktade till samtliga flygplan som används för fallskärmshoppning. Detta efter att Statens haverikommission, SHK, presenterat en statusrapport i den pågående utredningen av det tragiska haveriet utanför Umeå i juli. Vid olyckan omkom nio personer i samband med fallskärmshoppning.

Haverikommissionens statusrapport visar att flygplanet av typen GippsAero GA8 Airvan varit något för tungt och haft sitt tyngdpunktsläge något för långt bak i förhållande till sitt massa- och balansdiagram.

Som ansvarig för tillsynen inom luftfart begär Transportstyrelsen att Svenska fallskärmsförbundet kontrollerar sina procedurer och säkerställer att fallskärmsklubbarna har kunskap om betydelsen att hålla sig inom gällande vikt- och balansvärden under utövandet av fallskärmshoppning, samt att procedurer och rutiner följs.

Till toppen