Taxi fortsätter att köra för fort

2019-12-17

En studie från VTI visar att taxiförare är sämre på att hålla hastigheten än övriga personbilsförare. Därmed bidrar taxiförarna till att dra upp hastighetsnivåerna på de studerade vägarna.

Såväl taxiförare som övriga personbilsförare är dåliga på att hålla hastighetsgränserna, men efterlevnaden hos taxi är något sämre än hos övriga. Detta trots aktiva insatser och dialog med de stora taxibolagen. Det visar en studie från VTI som nu slutredovisats.

Ökad hastighetsefterlevnad har identifierats som ett av de viktigaste områdena för att minska dödade och allvarligt skadade i trafiken. Om medelhastigheten minskar med 1 km/tim kan 15 liv per år sparas, visar beräkningar. Yrkestrafiken har ett särskilt ansvar för att påverka trafikrytm och hastighetsefterlevnad hos andra trafikanter.

VTI har studerat hastigheten hos taxi på två vägsträckor där andelen taxitrafik är hög: E4 mellan Stockholm och Arlanda och riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter. Hastighetsmätningar med laser har gjorts av NTF på dessa vägsträckor. Mätningarna gjordes under april – juni 2017 och april – juni 2019 – före och efter att en dialog hållits mellan taxibolagen, Trafikverket, Polisen och Transportstyrelsen. Mätresultaten har därefter analyserats av VTI.

Resultaten från studien visar att fler än 90 procent av taxiförarna kör för fort på de studerade vägsträckorna där hastighetsbegränsningen är 80 km/tim.

– Det är anmärkningsvärt att hastighetsefterlevnaden hos taxiförare är så låg eftersom det ställs högre krav på taxiförare än på vanliga personbilsförare. Än mer allvarligt är det med tanke på att taxiförare är ansvariga för andra människors liv; för sina kunder och även medtrafikanter, säger Markus Edsbagge, sektionschef på Transportstyrelsen.

Anna Vadeby, senior forskare på VTI, har lett studien:

– Många taxibolag arbetar systematiskt med trafiksäkerhetsfrågor, men det har hittills inte återspeglats på vägen när det gäller hastighetsefterlevnad. Företagen behöver prioritera frågan och då behövs nya arbetsmetoder.

Från Transportstyrelsens sida kommer man nu att intensifiera kontakten med berörda aktörer, bland andra upphandlingsmyndigheter för att komma åt problematiken med den låga hastighetsefterlevnaden.

Studien av hastighetsefterlevnad hos taxi har genomförts med finansiering från Trafikverkets Skyltfond.

VTI rapport 1024. Ökad hastighetsefterlevnad hos den organiserade trafiken. En pilotstudie avseende taxi