Scandinavian Mountains Airport godkänd för trafik

2019-12-18

Efter omfattande säkerhetsgranskning har Transportstyrelsen godkänt samtliga tillstånd för Scandinavian Mountains Airport . Foto: Shutterstock

Transportstyrelsen har nu godkänt samtliga tillstånd för den nya flygplatsen i Sälen. Det innebär att flygplatsen kan börja trafikeras.

Under hösten har Transportstyrelsen granskat och verifierat att flygplatsen och leverantören av flygtrafikledningstjänst uppfyller de krav myndigheten ställer. Flygplatsen har nu tilldelats samtliga tillstånd som krävs för att den ska kunna tas i drift och trafikeras.

– Vi har arbetat intensivt med den här frågan under de senaste månaderna och vi har haft en bra dialog och samverkan med involverade aktörer som i sin tur arbetat lika intensivt för att ge oss underlag i sin säkerhetsbevisning, säger Andreas Holmgren, enhetschef på Transportstyrelsen.

Scandinavian Mountains Airport är den fjärde i ordningen bland svenska flygplatser som har fjärrstyrd flygtrafikledning. Till skillnad från de tidigare flygplatserna, Örnsköldsvik, Sundsvall och Linköping, har Sälen byggts utan ett traditionellt flygledartorn. Flygtrafiken kommer att ledas från kontrollcentret Remote Tower Center i Sundsvall.

– Vi har genomfört en omfattande säkerhetsgranskning där vi kan konstatera att såväl teknisk utrustning, personal och utbildning samt procedurer och metodik uppfyller gällande krav .

Förutom driftsgodkännandet för systemet med flygtrafikledningstjänst har flygplatsen fått ett tilldelat luftrum och en leverantör av flygtrafiktjänst, SDATS, har utnämnts. Flygplatsen har även fått ett flygplatscertifikat som omfattar utformningen av flygplatsen och flygplatsens drift- och säkerhetsledningssystem samt ett säkerhetsgodkännande med hänsyn till luftfartsskyddet.