Nya regler behövs för att självkörande fartyg ska bli verklighet

2019-12-19

Det finns en rad automatiserade system inom sjöfart i dag och potentialen att utveckla tekniken är stor. Tekniken kan leda till färre olyckor, större effektivitet och mindre miljöpåverkan. Men för att potentialen ska kunna nyttjas fullt ut krävs nya regler. Det visar Transportstyrelsens nya rapport om smarta fartyg.

Det är inte bara inom fordonsindustrin som automatisering är en trend. Tillverkare inom sjöfarten satsar stort på att utveckla och testa ny teknik. Under de senaste årtiondena har olika system inom sjöfarten blivit allt mer automatiserade. Och trenden för med sig stora fördelar.

– Att automatisera processer på fartyg kan exempelvis bidra till en minskad bränsleåtgång med avancerade, automatiska energisystem och bättre navigerings- och ruttplaneringsverktyg. Allt mer automatiserade processer kan också leda till att sjöfarten skulle kunna konkurrera med andra trafikslag i större utsträckning, säger Henrik Tunfors, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Obemannade farkoster är en del inom sjöfarten som har kommit långt inom automation och autonomi. Användningsområdena är många, såsom olika sök- och insamlingsuppdrag, och farkosterna anses vara ett bra komplement och i vissa fall substitut till fartyg.
Men det finns ett antal hinder innan självkörande fartyg och obemannade farkoster kan användas i stort. Det handlar om acceptans hos de människor som ska använda sig av tekniken, om anpassad infrastruktur och tillgång till testmiljöer. Och inte minst om reglerna.
– Framtidens sjöfart kommer kräva en annan kompetens än i dag och att olika delar i infrastrukturen och fartygen kan kommunicera med varandra. Det behövs nya regler som är anpassade till allt mer tekniskt avancerade fartyg. Nu vet vi mer om hur utvecklingen ser ut på sjöfartsmarknaden. Det ger oss goda förutsättningar med att arbeta vidare med att möjliggöra införandet av smarta fartyg, säger Henrik Tunfors.

Läs hela rapporten Smarta fartyg.