Nu gäller förändrad trängselskatt i Stockholm

2020-01-01

Betalstation

Från och med den 1 januari införs nya tider och avgifter i trängselskatten i Stockholm.

Stockholms län växer med 35 000–40 000 invånare varje år, vilket också innebär fler resenärer och längre köer. Trängselskatten är till för att förbättra framkomligheten i trafiken, framför allt när trycket är som störst.

Förändringen innebär att det införs en ny betalperiod på morgonen. Samtidigt höjs vissa belopp och det införs även en hög- och lågsäsong:

  • Skatteperioden tidigareläggs med en halvtimme på morgonen, det vill säga att trängselskatt även tas ut på morgonen klockan 6.00–6.29.
  • Trängselskatt tas också ut de fem första vardagarna i juli samt dag före vissa helgdagar.
  • Trängselskatten delas in i hög- och lågsäsong, med högre belopp för rusningstimmarna på morgnar och eftermiddagar under högsäsong.
  • Den sammanlagda skatten per dygn och bil blir högst 135 kronor under högsäsong.

Man kan ta del av de nya beloppen och tiderna på Transportstyrelsens webbplats. Det går även att logga in i Transportstyrelsens e-tjänst eller appen Mina fordon för att se vilka passager som har registrerats på ditt fordon.

Beslutet om ändrad trängselskatt i Stockholm fattades av Riksdagen under 2018. Skatteintäkterna från trängselskatten bidrar till finansiering av infrastrukturprojekt så att Stockholm blir framkomligt även i framtiden. Det gör det möjligt för Stockholm att fortsätta växa.

Läs mer om förändringen av trängselskatten på transportstyrelsen.se