Myndighetsgemensam insats mot olagliga trafikskolor

2019-05-16

En övningskörningsskylt sätts fast bak på en bil, fotografi

Den 14 maj genomförde Polisen, Transportstyrelsen, Trafikverket och Skatteverket en gemensam insats i Södertälje för att kontrollera trafikskolor och privat övningskörning.

Det har under lång tid funnits indikationer på att det bedrivs omfattande verksamhet med olagliga trafikskolor i Södertälje och andra delar av landet. Information har kommit från branschen, allmänhet och körkortsmyndigheterna. Syftet med dagen var att samla information om hur utbrett fenomenet är och skaffa underlag för vidare kontroller från tillsynsmyndigheter samt att beivra brottslighet.

Under dagen kontrollerades ett 40-tal fordon med övningsförare. I fem fall upptäcktes personer som misstänks bedriva illegal körutbildning. Eleverna rapporterades för olovlig körning och "läraren" för tillåtande av olovlig körning. I flera fall återkallades även körkortstillståndet. "Lärarna" kommer dessutom att granskas av Skatteverket och andra myndigheter. Under insatsen hittades även ett fordon från ett företag som trots märkt bil, röd skylt och lokal saknade tillstånd att bedriva trafikskola.

Under dagen kontrollerades även om de övningsfordon som användes av trafikskolorna var registrerade.  Här kunde konstateras att hälften av dessa fordon inte var anmälda till Transportstyrelsen som övningsfordon i yrkesmässig verksamhet.

Insatserna under dagen har bekräftat en utbredd problematik och kommer att följas upp med fler insatser från myndigheterna. Sedan 2016 samarbetar Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Polisen för att stoppa olaglig förarutbildning.