Miljöpåverkan från fritidsbåtar behöver minska

2019-07-03

Bild på Lina Peterson från Transportstyrelsen
Miljöpåverkan från fritidsbåtar behöver minska menar Lina Peterson från Transportstyrelsen.

Sverige är ett båttätt land. Här finns över 800 000 fritidsbåtar och siffran är stadigt ökande. Med ökningen kommer dock en baksida. Miljöpåverkan från fritidsbåtslivet är större än man tidigare trott. Frågan är vad som krävs för att vända utvecklingen och skapa ett långsiktigt hållbart båtliv.

Vid två seminarier som arrangerades av Havsmiljöinstitutet diskuterades utvecklingen av båtlivet och vilka konsekvenser det får för den marina livsmiljön. Det står klart att miljöpåverkan är omfattande. Båtbottenfärger med giftiga substanser, motorer som släpper ut stora mängder oförbränt bränsle direkt i vattnet och utsläpp av toalettavfall som bidrar till övergödning av våra sjöar och hav. Problemen är flera.

Havsmiljöinstitutet genomför en sammanställning av fritidsbåtslivets totala miljöpåverkan. Delar av resultatet presenterades under seminarierna.

– Det är positivt att vi nu får en samlad bild över fritidsbåtslivets totala miljöpåverkan. Det första steget på vägen är att ta reda på hur det egentligen ser ut. Först därefter kan det bli relevant att titta på eventuella regeländringar, säger Lina Petersson, miljöhandläggare som representerade Transportstyrelsen vid seminarierna.

Traditionella tvåtaktsmotorer – en stor bov i dramat

En stor del av dagens båtmotorer är så kallade tvåtaktsmotorer av äldre modell som släpper ut stora mängder oförbränt bränsle och olja rakt ut i vattnet. Den typen av motorer säljs inte sedan 2007 men många fritidsbåtar har kvar en sådan motor. Lina Petersson anser att det är rimligt att frågan om ett förbud lyfts till diskussion.

– Båtmotorer är långlivade. Det finns många traditionella tvåtaktsmotorer kvar i bruk och de bidrar till en oproportionerligt stor del av den totala mängden utsläpp. Därför är det rimligt att vi ändå diskuterar om dessa motorer ska få användas, säger Lina Petersson.

Giftiga båtbottenfärger – fortfarande ett problem

Transportstyrelsen leder sedan 2016 projektet Skrovmålet med mål att minska skadlig miljöpåverkan från giftiga båtbottenfärger. Syftet med projektet är att bland annat skapa kunskap hos dagens båtägare om vad som gäller kring båtbottenfärger och vad som är otillåtet. Sedan 2008 är det förbud mot båtbottenfärger som innehåller den giftiga substansen TBT. Men även sådana båtbottenfärger som fortfarande är tillåtna kan ha negativ miljöpåverkan. Samtidigt finns giftfria alternativ för båtägare.

– 80 % av det totala antalet fritidsbåtar i Sverige är mindre än 6 meter långa. I de fallen är det relativt enkelt för en båtägare att skrubba sina båtbottnar rena, till exempel genom borsttvätt, med teleskopborste från bryggan eller att helt enkelt ställa båten på en trailer och högtryckstvätta. Då behövs inte giftiga båtbottenfärger alls. En sådan förändring skulle få en stor positiv påverkan på miljön. Men vi tror att många båtägare inte är medvetna om det och därför är det viktigt att frågan uppmärksammas, säger Lina Petersson.

Ny motor eller alkylat

Skrovmålet

Till toppen