Flygningar till Iran: Vi sätter passagerarnas säkerhet främst

2020-01-14

Vi får många frågor med anledning av att vi beslutat om att tillfälligt återkalla trafiktillståndet för Iran Air, vilket innebär att flygningar mellan Sverige och Iran tillfälligt stoppas.

Vi förstår att vårt beslut drabbar många resenärer på ett olyckligt sätt och det beklagar vi. Men Transportstyrelsens uppdrag är att sätta passagerarnas säkerhet främst. Grunden för vårt beslut är en samlad bedömning av säkerhetsläget för den civila luftfarten i Iran och regionen just nu. Beslutet är tillfälligt och vi följer utvecklingen noga.

När det gäller flygningar i iranskt och irakiskt luftrum avråder Transportstyrelsen från dessa. Flygbolagen värderar den rekommendationen tillsammans med annan information de har och gör inom sina säkerhetsledningssystem bedömningar och planerar sina rutter efter det.

Transportstyrelsens uppdrag är att bedöma säkerheten att flyga till och från Iran. Berörda resenärer ska ta kontakt med sitt flygbolag för information om vad som gäller. Konsumentverket är den myndighet som ansvarar för passagerarnas rättigheter.