Felaktig skatteuppgift visas i våra e-tjänster - UPPDATERAD 200117

2020-01-14

För tillfället visas en felaktig uppgift om fordonsskatt i alla våra e-tjänster.

Felet innebär att uppgiften om fordonsskatt visar ett för lågt belopp. Felet rör endast ett mindre antal fordon. Fordon som har felaktig skatteuppgift är personbilar

  • som tagits i trafik första gången efter årsskiftet eller som inte tagits i trafik alls (alltså nya bilar) och
  • vars värde för utsläpp av koldioxid är högre än 140 g/km enligt den nya testmetoden WLTP.

Uppgifterna som visas för alla andra fordon är korrekta.

Felet har också inneburit att cirka 200 fordon som matchar kriterierna ovan och som har tagits i trafik för första gången efter årsskiftet har fått en för låg fordonsskatt debiterad.

Ett arbete pågår för att åtgärda felet vilket innebär att inom kort visar våra e-tjänster korrekta skatteuppgifter. Fordonsägare som har tagit sitt fordon i trafik och fått en debitering på ett för lågt skattebelopp kommer vid nästa debiteringstillfälle att få en korrekt skattedebitering (med ett högre belopp).

Vi beklagar det inträffade.

UPPDATERAD 200117 - Felet har åtgärdats och korrekta uppgifter visas från och med nu i våra e-tjänster.