Färre omkom i vägtrafiken 2019

2020-01-08

Diagram över omkomna i olyckor

Under 2019 omkom 223 personer i olyckor på de svenska vägarna. Det är betydligt färre än 2018 då 324 människor omkom. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Under 2019 har antalet omkomna i vägtrafiken minskat med 101 personer jämfört med året innan. Det är personbilsolyckorna som har minskat mest, framförallt singelolyckor. Även motorcykelolyckorna har minskat påtagligt. Likaså har fordonskollisioner och fotgängarpåkörningar med dödlig utgång minskat.

– Som det nu ser ut är det möjligt att uppnå Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020, men det kommer krävas fortsatta insatser från alla inblandade parter, såsom myndigheter, organisationer och enskilda trafikanter, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen.

Av de 223 omkomna var 137 bilister (110 i personbil och 27 i lastbil). De vanligaste olyckstyperna bland omkomna bilister var singel- och mötesolyckor med 44 respektive 43 omkomna.

Under 2019 omkom 27 motorcyklister. Det är 20 färre jämfört med 2018 då 47 motorcyklister omkom.

15 cyklister omkom under 2019, jämfört med 23 omkomna 2018. 10 av de omkomna cyklisterna var 65 år eller äldre.

Under 2019 omkom 26 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon. Av dessa var ett barn under 18 år och 10 personer var 65 år eller äldre.

De övriga 18 omkomna har färdats på moped, terränghjuling, snöskoter eller traktor.

Läs rapporten Trafiksäkerheten i Sverige 2019

Till toppen