Elva omkom inom allmänflyget 2019

2020-01-08

Diagram över omkomna inom luftfart

Under 2019 omkom elva personer i olyckor med svenska privatflygplan inom allmänflyget. Ingen person har omkommit inom den kommersiella luftfarten. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Inom det kommersiella passagerarflyget omkom ingen person under 2019, men inom allmänflyget omkom elva personer.

– Att så många personer omkommer inom luftfarten är ovanligt. Det är det högsta antalet sedan 2012. 2019 blev ett dystert år för allmänflyget främst på grund av den tragiska olyckan i Umeå i somras där nio människor omkom. Men generellt är flygsäkerheten i Sverige hög, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

I juli omkom nio personer då ett flygplan störtade i närheten av Umeå flygplats. Syftet med flygningen var att släppa fallskärmshoppare. En person omkom vid en krasch med ett amatörbyggt flygplan som var under utprovning och endast hade 8 timmars flygtid. I slutet av november omkom en person då ett mindre propellerplan kraschade på en villatomt i Ronneby.

Två personer skadades allvarligt under 2019. En vid häng- och en vid skärmflygning.

Transportstyrelsen arbetar med proaktiva åtgärder inom luftfartssäkerhet, inte minst inom privat- och sportbetonad luftfart. Det handlar bland annat om attitydpåverkan genom föreläsningar, operativ besiktning av segelflygplan, utbildning av flyglärare och övriga klubbfunktionärer och distribution av flygsäkerhetsinformation. Myndigheten kommer kontinuerligt att följa upp arbetet för att utvärdera att rätt åtgärder har vidtagits.

Utöver det är Transportstyrelsen angelägen om att upprätthålla den goda dialog som myndigheten har med flygbranschens aktörer såsom flygbolag, infrastrukturhållare, tillverkningsorganisationer, utbildningsorganisationer och intresseorganisationer inom sportflyget.

Läs rapporten Trafiksäkerheten i Sverige 2019

Till toppen